Rejestracja Szukaj FAQ Zaloguj  
Forum Elaboracji - Warunki Rejestracji

Przed rejestracją koniecznie zapoznaj się z regulaminem.
Pełna jego akceptacja jest podstawowym warunkiem użytkowania forum.


Regulamin Forum Reloadingu

 1. Właściciel serwera fizycznego, najemca serwera wirtualnego udostępniający powierzchnię dyskową dla forum, administratorzy i moderatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści publikowane na forum wyrażające poglądy i opinie jedynie ich autorów oraz za ewentualne straty wynikłe z awarii sprzętowych i włamań hackerskich.
 2. Odpowiedzialność za treści naruszające prawo spoczywa wyłącznie na osobie, która je na forum publikuje. Treści, co do których zachodzą wątpliwości w zakresie ich legalności, zostaną natychmiast usunięte, zaś o istnieniu treści naruszających prawo w sposób niewątpliwy poinformowane zostaną odpowiednie instytucje odpowiedzialne za egzekwowanie jego przestrzegania. Dla ułatwienia identyfikacji autorów poszczególnych wypowiedzi skrypt forum gromadzi adresy IP komputerów przypisane do każdego postu.
 3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zaczerpniętych z forum spoczywa wyłącznie na osobie je wykorzystującej, nawet jeśli są błędne lub nieprawdziwe. Użytkownicy nie będą mieli z tego tytułu prawa do żadnych roszczeń w stosunku do osób je publikujących. W szczególności dotyczy to danych elaboracji, które mogą być traktowane wyłącznie informacyjnie, nie mogą stanowić jedynego źródła danych do elaboracji; elaborujący scala amunicję wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Forum jest zarządzane przez Radę Forum złożoną z administratorów i moderatorów, w głosowaniu demokratycznym w osobnym dziale, niewidocznym dla pozostałych użytkowników.
 5. Treści publikowane na forum, jeśli nie narusza to praw autorskich osób z forum niezwiązanych, są wspólną własnością wszystkich użytkowników i mogą być wykorzystywane w publikacjach użytkowników forum, bez obowiązku podawania źródła informacji.
 6. Forum służy rozwijaniu umiejętności bezpiecznej elaboracji, wymianie poglądów, pomysłów i wrażeń dotyczących elaboracji oraz strzelectwa i łowiectwa.
 7. Forum jest przeznaczone wyłącznie dla osób posiadających pozwolenie odpowiednich organów państwowych na posiadanie broni palnej oraz zainteresowanych elaboracją amunicji do tej broni.
 8. Dostęp do forum jest ograniczony wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
 9. Nowym uczestnikiem forum, po uprzedniej rekomendacji uczestnika forum, może zostać wyłącznie osoba spełniająca warunki regulaminu i akceptująca jego zapisy, na podstawie decyzji Rady Forum. Warunkiem przyjęcia jest udokumentowanie uprawnień dotyczących posiadania broni.
 10. Użytkownicy zobowiązani są do dbałości o „merytoryczną czystość” działów problemowych, problemy nie związane ściśle z elaboracją mogą być omawiane wyłącznie w przeznaczonym do tego odrębnym dziale forum, a sprawy prywatne za pośrednictwem Wiadomości Prywatnych.
 11. Użytkownicy forum zobowiązują się nie rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie informacji o forum (w szczególności jego nazwy, adresu sieciowego, haseł dostępu, nick’ów oraz innych danych innych użytkowników).
 12. Użytkownicy forum zobowiązują się unikać wszelkich konfliktów oraz nie stosować sformułowań i słów mogących kogokolwiek obrazić. Zakaz ten nie dotyczy zwrotów kolokwialnie uznanych za dowcipne, nawet jeśli zawierają wulgaryzmy. Zabronione jest również zamieszczanie jakichkolwiek informacji o charakterze politycznym lub religijnym oraz wygłaszanie opinii na temat światopoglądu innych użytkowników forum.
 13. Zgodnie z powszechnymi zasadami „netykiety” uczestnicy forum są równoprawnymi uczestnikami forum, umieszczają w swoim profilu podstawowe dane osobowe, są odpowiedzialni za koleżeńską atmosferę i zwracają się do siebie po imieniu lub nick’u.
 14. Aktywny udział w dyskusjach merytorycznych jest honorowym obowiązkiem każdego z uczestników forum.
 15. Użytkownicy forum mają obowiązek rzetelnej publikacji opracowanych lub sprawdzonych przez siebie elaboracji z podaniem wszystkich danych i informacji o broni.
 16. Zabronione jest publikowanie treści mających charakter reklam. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba to zostanie uruchomiony specjalny do tego dział.
 17. Zabronione jest wymienianie jakichkolwiek treści dotyczących nieoficjalnego obrotu istotnymi częściami amunicji tj. prochem i spłonkami.
 18. Administratorzy i moderatorzy mają prawo do usuwania lub skracania postów nic nie wnoszących do dyskusji lub naruszających ten Regulamin, maja prawo do zamykania poszczególnych tematów, dzielenia tematów na wątki oraz przenoszenia tematów pomiędzy forami.
 19. Użytkownicy forum obowiązani są informować moderatorów o wszystkich zauważonych przypadkach łamania regulaminu, istotnych naruszeniach prawa lub zasad bezpieczeństwa przez innych użytkowników, nawet jeśli nie byłoby to bezpośrednio związane z ich uczestnictwem w forum.
 20. Adres e-mail podany w profilu użytkownika, jest na forum obowiązującym adresem korespondencyjnym.
 21. Administratorzy i moderatorzy mają prawo w dowolnej chwili zawiesić członkostwo na forum każdemu użytkownikowi do czasu rozpatrzenia jego sprawy przez Radę Forum, bez podania przyczyn.
 22. Rada Forum ma prawo w dowolnej chwili usunąć lub zawiesić na czas nieoznaczony każdego członka bez podania przyczyn. Trwałe usunięcie może nastąpić jedynie po otrzymaniu wyjaśnień zainteresowanego lub bezskutecznej próbie uzyskania od niego wyjaśnień przez okres 30 dni.
 23. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Radę Forum ze skutkiem natychmiastowym.

Skrypt tego forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum.

Klikając odnośnik na dole zgadzasz się na te warunki.