Regulamin Forum Elaboracji

Moderatorzy: wierzba, P_iter

Site admin
<font color=darkred>Administrator</font>
Posty: 10
Rejestracja: poniedziałek, 26 maja 2008, 16:23

Regulamin Forum Elaboracji

Post autor: Site admin »

<div align="center">Regulamin Forum Elaboracji</div>
<div align="justify">
 1. Właściciel serwera fizycznego, najemca serwera wirtualnego udostępniający powierzchnię dyskową dla forum, administratorzy i moderatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści publikowane na forum wyrażające poglądy i opinie jedynie ich autorów oraz za ewentualne straty wynikłe z awarii sprzętowych i włamań hackerskich.
 2. Odpowiedzialność za treści naruszające prawo spoczywa wyłącznie na osobie, która je na forum publikuje. Treści, co do których zachodzą wątpliwości w zakresie ich legalności, zostaną natychmiast usunięte, zaś o istnieniu treści naruszających prawo w sposób niewątpliwy poinformowane zostaną odpowiednie instytucje odpowiedzialne za egzekwowanie jego przestrzegania. Dla ułatwienia identyfikacji autorów poszczególnych wypowiedzi skrypt forum gromadzi adresy IP komputerów przypisane do każdego postu.
 3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zaczerpniętych z forum spoczywa wyłącznie na osobie je wykorzystującej, nawet jeśli są błędne lub nieprawdziwe. Użytkownicy nie będą mieli z tego tytułu prawa do żadnych roszczeń w stosunku do osób je publikujących. W szczególności dotyczy to danych elaboracji, które mogą być traktowane wyłącznie informacyjnie, nie mogą stanowić jedynego Źródła danych do elaboracji; elaborujący scala amunicję wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Treści publikowane na forum, jeśli nie narusza to praw autorskich osób z forum niezwiązanych, są wspólną własnością wszystkich użytkowników i mogą być wykorzystywane w publikacjach użytkowników forum, bez obowiązku podawania Źródła informacji.
 5. Forum służy rozwijaniu umiejętności bezpiecznej elaboracji, wymianie poglądów, pomysłów i wrażeń dotyczących elaboracji.
 6. Forum jest przeznaczone wyłącznie dla osób zainteresowanych elaboracją amunicji.
 7. Dostęp do forum jest ograniczony wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
 8. Użytkownicy zobowiązani są do dbałości o &#8222;merytoryczną czystość&#8221; działów problemowych, problemy nie związane ściśle z elaboracją mogą być omawiane wyłącznie w przeznaczonym do tego odrębnym dziale forum, a sprawy prywatne za pośrednictwem Wiadomości Prywatnych.
 9. Użytkownicy forum zobowiązują się unikać wszelkich konfliktów oraz nie stosować sformułowań i słów mogących kogokolwiek obrazić. Zakaz ten nie dotyczy zwrotów kolokwialnie uznanych za dowcipne, nawet jeśli zawierają wulgaryzmy. Zabronione jest również zamieszczanie jakichkolwiek informacji o charakterze politycznym lub religijnym oraz wygłaszanie opinii na temat światopoglądu innych użytkowników forum.
 10. Zgodnie z powszechnymi zasadami &#8222;netykiety&#8221; uczestnicy forum są równoprawnymi uczestnikami forum, umieszczają w swoim profilu podstawowe dane osobowe, są odpowiedzialni za koleżeńską atmosferę i zwracają się do siebie po imieniu lub nick&#8217;u.
 11. Aktywny udział w dyskusjach merytorycznych jest honorowym obowiązkiem każdego z uczestników forum.
 12. Użytkownicy forum mają obowiązek rzetelnej publikacji opracowanych lub sprawdzonych przez siebie elaboracji z podaniem wszystkich danych i informacji o broni.
 13. Zabronione jest publikowanie treści mających charakter reklam. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba to zostanie uruchomiony specjalny do tego dział.
 14. Zabronione jest wymienianie jakichkolwiek treści dotyczących nieoficjalnego obrotu istotnymi częściami amunicji tj. prochem i spłonkami.
 15. Administratorzy i moderatorzy mają prawo do usuwania lub skracania postów nic nie wnoszących do dyskusji lub naruszających ten Regulamin, maja prawo do zamykania poszczególnych tematów, dzielenia tematów na wątki oraz przenoszenia tematów pomiędzy forami.
 16. Użytkownicy forum obowiązani są informować moderatorów o wszystkich zauważonych przypadkach łamania regulaminu, istotnych naruszeniach prawa lub zasad bezpieczeństwa przez innych użytkowników, nawet jeśli nie byłoby to bezpośrednio związane z ich uczestnictwem w forum.
 17. Adres e-mail podany w profilu użytkownika, jest na forum obowiązującym adresem korespondencyjnym.
 18. Administratorzy i moderatorzy mają prawo w dowolnej chwili zawiesić członkostwo na forum każdemu użytkownikowi do czasu rozpatrzenia jego sprawy, bez podania przyczyn.
 19. Administratorzy i moderatorzy mają prawo w dowolnej chwili zawiesić na czas nieoznaczony każdego członka bez podania przyczyn. Trwałe usunięcie może nastąpić jedynie po otrzymaniu wyjaśnień zainteresowanego lub po okresie 30 dni.
 20. Administratorzy i moderatorzy nie mają obowiązku tłumaczyć się ze swoich decyzji. Nie mają też obowiązku odpisywać na Wasze żale i skargi!
 21. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Administratora, ze skutkiem natychmiastowym.
</div>
Site admin
<font color=darkred>Administrator</font>
Posty: 10
Rejestracja: poniedziałek, 26 maja 2008, 16:23

Post autor: Site admin »

Póki co dopiero zaczynamy i mam nadzieję, że nie tylko z tego powodu jest tu tak sympatyczna atmosfera. Praktyka z innych forum pokazuje, że najgorsze są wszelkie zmiany zasad w trakcie funkcjonowania, dlatego zdecydowaliśmy o ścisłym przestrzeganiu regulaminu już od samego początku.

Nie chciałbym być źle zrozumiany, nie straszę, tylko wyjaśniam. Administratorzy i moderatorzy będą konsekwentnie pilnować przestrzegania koleżeńskiej atmosfery, wszystkie &#8222;wycieczki osobiste&#8221; będą natychmiast karane usunięciem postu i prywatną wiadomością z ostrzeżeniem, bez publicznych żółtych czy czerwonych bananów. Powtarzające się naruszenia regulaminu skutkować będą natomiast usunięciem z forum i zablokowaniem adresów IP i maila.

Proszę też o dużą ostrożność z używaniem kolokwializmów, przykładowo nazwanie kogoś &#8222;bucem&#8221; jest w części Polski akceptowalne, w innej absolutnie nie.
ODPOWIEDZ