Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa i słownik reloadingu

Moderatorzy: wierzba, P_iter

Site admin
<font color=darkred>Administrator</font>
Posty: 10
Rejestracja: poniedziałek, 26 maja 2008, 16:23

Zasady bezpieczeństwa

Post autor: Site admin »

 1. Podczas elaboracji należy przestrzegać czystości i porządku na stole roboczym.
 2. Przed przystąpieniem do elaboracji należy zgromadzić w zasięgu ręki wybraną tabelę elaboracyjną i tylko te komponenty oraz narzędzia, które będą użyte do jednej tylko czynności. Przed przystąpieniem do kolejnej operacji należy zbędny już sprzęt usunąć i przygotować nowy.
 3. Wprawdzie bezdymny proch strzelniczy używany do elaboracji amunicji zaliczany jest do materiałów wybuchowych, ale nie jest materiałem kruszącym lecz miotającym &#8211; dlatego w otwartej przestrzeni swobodnie się spala nie czyniąc większych szkód. Niemniej jednak jest środkiem łatwopalnym i dlatego wymaga szczególnej ostrożności.
  1. Nie wolno używać otwartego ognia, ani palić papierosów, gdy proch lub spłonki znajdują się w sąsiedztwie.
  2. W pobliżu miejsca składowania i używania prochu nie wolno stosować silnych źródeł ciepła.
  3. Proch oraz spłonki mogą być przechowywane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach i nigdy w bezpośrednim sąsiedztwie. Podczas pracy ze spłonkami proch powinien znajdować się w sejfie i podobnie przed przystąpieniem do pracy z prochem należy odłożyć do sejfu spłonki.
  4. Podczas pracy z prochem lub spłonkami należy stosować okulary ochronne.
 4. Część składników prochu ma negatywny wpływ na zdrowie i w przypadku spożycia może spowodować niewielkie zatrucie, dlatego podczas pracy należy wstrzymać się od jedzenia, a po jej zakończeniu bezwzględnie wymyć ręce.
 5. Poszczególne gatunki prochu mogą bardzo różnic się swoimi właściwościami, również identycznie oznaczane przez różnych producentów, przypadkowa ich zamiana lub zmieszanie może skutkować nieprzewidzianymi skutkami, w skrajnych przypadkach nawet rozerwaniem broni i ciężkim okaleczeniem lub śmiercią strzelca. Dlatego:
  1. Podczas pracy, w zasięgu ręki, może znajdować się tylko jeden gatunek prochu lub spłonek, które używane są do aktualnej elaboracji.
  2. Przed otwarciem pojemnika z prochem należy bezwzględnie upewnić się, czy wybrany proch jest rzeczywiście tego producenta i gatunku, który zdecydowaliśmy się użyć do elaboracji.
  3. Po zakończeniu pracy oraz przed każdą dłuższą przerwą bezwzględnie należy opróżnić wszystkie używane dozowniki zsypując pozostały w nich proch do oryginalnego pojemnika.
  4. Należy unikać zbędnego przesypywania prochu oraz obchodzić się delikatnie z pojemnikami zawierającymi proch. Wszystkie wstrząsy powodują pękanie pojedynczych ziaren co może znacznie zmienić charakterystykę prochu &#8211; szczególnie niebezpieczny jest nadmiar pyłu prochowego.
  5. Posługiwać się wolno wyłącznie oficjalnymi tabelami elaboracyjnymi publikowanym w podręcznikach oraz na oficjalnych stronach internetowych producentów komponentów. Stosowanie receptur zasłyszanych, znalezionych na forach internetowych lub innych interaktywnych stronach może być bardzo ryzykowne, gdyż dane te nie są weryfikowane przez wiarygodne laboratoria i nie można wykluczyć jakiejś pozornie drobnej pomyłki (np. jedna cyfra w nazwie prochu) mogącej doprowadzić do wypadku.
  6. Zalecane jest rozpoczynanie elaboracji od naważki startowej. Dopiero po wizycie na strzelnicy i osobistym upewnieniu się, że łuski ani spłonki nie noszą żadnych symptomów niebezpiecznego ciśnienia można naważkę zwiększyć, lecz nigdy powyżej maksymalnej podanej w tabeli.
  7. Niedopuszczalne jest stosowanie naważek prochu mniejszych od podanych w tabelach wartości startowych gdyż grozi to SEE (Secondary Explosion Effect) &#8211; niekontrolowanym wybuchem pyłu prochowego.
  8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy bezwzględnie przerwać pracę i zasięgnąć rady u osoby bardziej doświadczonej
 6. Maksymalne ciśnienie osiągane w łusce podczas spalania zależy w dużym stopniu od bezwładności pocisku (jego masy) oraz wolnej przestrzeni wynikającej z głębokości osadzenia pocisku, a związanej z jego długością. Niedopuszczalne jest trzymanie podczas pracy więcej niż jednego typu aktualnie stosowanych pocisków gdyż przypadkowe osadzenie pocisku zbyt ciężkiego lub zbyt długiego może doprowadzić do przekroczenia dopuszczalnego dla kalibru ciśnienia.
 7. Przed przystąpieniem do elaboracji należy przygotować tylko tę tablicę, na podstawie której będziemy scalać amunicję i notatnik. Wskazane jest notowanie wszystkich spostrzeżeń i porównywanie ich z wcześniejszymi celem łatwiejszego wykrycia ewentualnego błędu. Do tego samego notatnika należy w późniejszym czasie wpisać swoje uwagi ze strzelnicy podczas sprawdzania elaboracji oraz dołączyć tarczę kontrolną.
 8. Podczas elaboracji nie wolno wykonywać innych rozpraszających uwagę czynności, w szczególności rozmawiać na tematy nie związane bezpośrednio z aktualnie wykonywaną operacją, prowadzić rozmowy telefoniczne czy oglądać telewizję.
 9. Nie wolno wykonywać żadnych czynności, nawet pozornie mało istotnych jak czyszczenie łusek, po spożyciu alkoholu lub w stanie zmęczenia.
ODPOWIEDZ