Słownik reloadingu - najczęciej spotykane określenia anglojęzyczne

Zasady bezpieczeństwa i słownik reloadingu

Moderatorzy: wierzba, P_iter

Site admin
<font color=darkred>Administrator</font>
Posty: 10
Rejestracja: poniedziałek, 26 maja 2008, 16:23

Słownik reloadingu - najczęciej spotykane określenia angloję

Post autor: Site admin »

action &#8211; system zamkowy, komora zamkowa i zamek
annealing &#8211; odpuszczanie, wygrzewanie odprężające łusek
baliistic efficiency &#8211; sprawność naważki, procent energii spalanego prochu zmieniony w energię kinetyczną pocisku
ballistic coefficient &#8211; współczynnik balistyczny
base &#8211; denko pocisku lub łuski
bell &#8211; rozszerzona końcówka szyjki łuski ułatwiająca wprowadzenie pocisku
belt &#8211; pierścień na łusce typu magnum
belted case &#8211; łuska typu magnum z pierścieniem powyżej wtoku
blank crimp die &#8211; matryca do zaciskania ślepej amunicji
body die &#8211; matryca do formatowania części butelkowej łuski
bolt &#8211; zamek sztucera
bullet - pocisk
bullet crimp &#8211; zacisk pocisku w szyjce łuski
bullet length &#8211; długość pocisku
bullet puller &#8211; narzędzie do wyjmowania pocisku z łuski
bullet seating depth &#8211; głębokość osadzenia pocisku
bullet swaging &#8211; zmiana średnicy pocisku przeciskaniem przez kalibrownik
bullet weight &#8211; masa pocisku
bump &#8211; obniżanie ramion łuski
bushing &#8211; część matrycy &#8222;bushing type&#8221;, wymienna tuleja formatująca szyjkę łuski
caliber &#8211; średnica pocisku / lufy w bruzdach; także oznaczenie kalibru broni
caliper &#8211; suwmiarka
cannelure &#8211; rowek na pocisku służący do zaciskania końcówki szyjki łuski
cartridge &#8211; nabój
case &#8211; łuska
case body &#8211; część łuski pomiędzy wtokiem (kryzą lub pierścieniem magnum) a ramionami
case filling &#8211; wypełnienie łuski prochem wyrażone w procentach zajętej objętości łuski (z uwzględnieniem objętości części pocisku osadzonego w łusce)
case forming &#8211; zmiana kalibru łuski, dopasowanie łuski fabrycznej do konkretnej komory nabojowej
case forming die &#8211; matryca do zmiany kalibru łuski
case head &#8211; denko łuski
caseholder &#8211; uchwyt łuski stosowany w trimmerach
case loading block &#8211; podstawka, tacka służąca do ustawiania łusek lub gotowych naboi
case lube pad &#8211; podkład do smarowania łusek
case mouth &#8211; wylot łuski, koniec szyjki łuski
case neck &#8211; szyjka łuski
case neck brush &#8211; szczotka do czyszczenia szyjek
case neck lubricating brush &#8211; szczotka do smarowania wnętrza szyjek
case neck lubricator &#8211; zestaw do suchego smarowania wnętrza szyjek
case trimmer &#8211; urządzenie do skracania szyjek łusek
case shoulders &#8211; ramiona łuski
chamber &#8211; komora nabojowa
chamber reamer &#8211; rozwiertak komory nabojowej
chamfer tool &#8211; stożkowy wklęsły frez do wygładzania zewnętrznej krawędzi szyjki po skracaniu
chronograph &#8211; chronograf, urządzenie do mierzenia prędkości pocisku
cleaning media &#8211; środki czyszczące do łusek
comparator &#8211; przyrząd mikrometryczny lub przystawka do suwmiarki pozwalająca na pomiar pocisków i amunicji do ogive
components &#8211; komponenty, części naboju: łuska, pocisk, spłonka i prochowego
compress (compressed load) &#8211; napełnianie łuski prochem powyżej jej objętości z uwzględnieniem części pocisku osadzonego w łusce
concentrity &#8211; współosiowość pocisku i łuski
crimp &#8211; zacisk pocisku lub spłonki
crimp die &#8211; matryca zaciskająca szyjkę łuski na pocisku
deburr &#8211; wygładzanie wewnętrznej krawędzi szyjki łuski i kanału ogniowego
deburring tool &#8211; frez stożkowy do wygładzania wewnętrznej krawędzi szyjki łuski
decapping &#8211; usuwanie spłonek
decapping pin &#8211; szpilka osadzona na trzpieniu służąca do usuwania spłonek
diameter &#8211; średnica
die &#8211; matryca
expander &#8211; część matrycy formatującej rozszerzająca szyjkę łuski do pożądanej średnicy
expander assembly &#8211; ekspander wraz z trzpieniem i szpilką do usuwania spłonek
expander die &#8211; matryca do poszerzania końcówki szyjki łuski
expander rod &#8211; trzpień mocujący expander w matrycy
filling &#8211; wypełnienie łuski prochem wyrażone w procentach zajętej objętości łuski (z uwzględnieniem objętości części pocisku osadzonego w łusce)
freebore &#8211; cylindryczna część komory nabojowej pomiędzy szyjką łuski a stożkiem przejściowym
firing pin - iglica
flash hole &#8211; kanał ogniowy
flash hole deburring tool &#8211; frez stożkowy do wygładzania krawędzi kanału ogniowego od strony wnętrza łuski
full length die, fl die &#8211; matryca formatująca całą łuskę
gage &#8211; wzorzec komory nabojowej, go gage zamyka się w komorze, no-go gage jest zbyt duży
group &#8211; grupa, skupienie trafień uzyskane na tarczy
gun - broń
handloading &#8211; elaboracja
hangfire &#8211; opóźnienie zapłonu
headspace łuski &#8211; długość łuski naboju zespolonego mierzona od denka do najbliższego przewężenia uniemożliwiającego jej głębsze wsunięcie się do lufy.
headspace broni headspace komory nabojowej &#8211; odległość pomiędzy czołem zamka broni lub baskilą a fragmentem komory nabojowej uniemożliwiającym łusce dalsze wsunięcie do lufy.
headspace &#8211; różnica pomiędzy headspace komory nabojowej i headspace łuski. Jeśli headspace komory nabojowej jest większy, to wymiar podawany jest bez znaku, w sytuacji odwrotnej headspace ma wartość ujemną.
ignition &#8211; zapłon
jacket &#8211; płaszcz pocisku
load &#8211; naważka prochu
mandrel &#8211; pilot prowadzący, trzpień narzędzia
maximum chamber pressure &#8211; maksymalne ciśnienie w komorze nabojowej podczas spalania prochu
media sifters, media separators &#8211; sito do oddzielania łusek od środka czyszczącego
meplat uniformer &#8211; narzędzie do unifikacji czubków pocisków
misfire &#8211; niewypał
MOA &#8211; kąt o wartości 1 minuty będący miarą uzyskiwanego skupienia
muzzle velocity &#8211; prędkość pocisku opuszczającego lufę
neck reamer &#8211; rozwiertak do szyjek łusek
neck sizer die, neck die &#8211; matryca formatująca szyjkę łuski
neck &#8211; szyjka łuski
neck turner &#8211; urządzenie do unifikacji grubości ścianki szyjki łuski
ogive &#8211; krzywizna szpica pocisku, również okrąg na szpicu pocisku, który jako pierwszy napotyka opór stożka przejściowego komory nabojowej
pilot &#8211; pilot, element prowadzący w osi
powder &#8211; proch
powder charge &#8211; naważka prochu
powder charge indicator die &#8211; matryca wskazująca wypełnienie łuski prochem
powder charging die &#8211; matryca dozująca proch
powder dipper &#8211; łyżeczka do odmierzania naważki prochu
powder dispenser &#8211; automatyczny dozownik prochu
powder funnel &#8211; lejek
powder measure &#8211; dozownik prochu
powder trickler &#8211; mikrodozownik prochu podający pojedyncze ziarna
primer &#8211; spłonka
primer crimp &#8211; zacisk spłonki w gnieździe
primer pocket &#8211; gniazdo spłonki
primer pocket brush &#8211; stalowa szczotka do czyszczenia gniazd spłonkowych
primer pocket reamer &#8211; frez do usuwania zacisku spłonek
primer pocket swaging &#8211; usuwanie z gniazda spłonki śladów po fabrycznym
primer pocket uniformer &#8211; frez do czyszczenia i unifikacji głębokości gniazd spłonkowych
priming &#8211; osadzanie spłonek
priming tool &#8211; urządzenie do osadzania spłonek
projectile &#8211; pocisk
ram &#8211; trzpień prasy elaboracyjnej
reamer die &#8211; matryca prowadząca rozwiertak szyjki łuski
reloading &#8211; elaboracja
reloading press &#8211; prasa elaboracyjna
resize &#8211; formatowanie łuski
rifle &#8211; broń z długą lufą gwintowaną, sztucer, karabin
rim &#8211; kryza na łusce
rimmed case &#8211; łuska z kryzą
rimless case &#8211; łuska bez kryzy posiadająca wtok
rotary tumbler &#8211; bębnowa myjka do czyszczenia łusek na mokro
round &#8211; nabój
scale &#8211; waga
seater die, seatng die &#8211; matryca do osadzania pocisków
seating depth &#8211; głębokość osadzenia
sectional density &#8211; gęstość przekroju pocisku, stosunek masy do pola przekroju
shell holder &#8211; uchwyt łuski stosowany w prasach
shoulders &#8211; ramiona łuski
shoulders bump &#8211; obniżanie ramion łuski
sizer die &#8211; matryca formatująca
stuck case removing tool &#8211; narzędzie do wyjmowania zakleszczonych w matrycach łusek
spent primer &#8211; zużyta spłonka
sweet load &#8211; optymalna naważka prochu
taper &#8211; stożek boat tail pocisku
target &#8211; cel
target velocity &#8211; prędkość przycelna
temperature sensitive marker &#8211; znacznik temperatury stosowany przy wygrzewaniu łusek
trimmer &#8211; urządzenie do skracania szyjek łusek
trimming die &#8211; matryca do skracania łusek przy użyciu pilnika
tumbler &#8211; urządzenie do czyszczenia łusek
vibratory tumbler &#8211; wibracyjna myjka do czyszczenia łusek na sucho
weight &#8211; masa, waga
Skróty:
COL, lub COAL, lub OAL, lub AOL, lub OL,- Cartridge Overall Length - Calkowita Dlugosc Naboju
CL , Case Length - Dlugosc Luski
BTO lub CBTO - Base to Ogive - Dlugosc od Podstawy do Ogive Naboju, lub to samo inaczej OOSL Ogive Overall Seatting Length.
ODPOWIEDZ